Work

 

Edmund Spenser’s State of Ireland Poiblí Deposited

Edmund Spenser’s State of Ireland

Teideal malartach
  • State of Ireland
Cód seilf/Uimhir thagartha
  • IE TCD MS 589 ; former shelfmark: E. 3. 26
Suíomh
Cruthaitheoir
Cuiditheoirí
DOI
Ráiteas cearta
  • Copyright The Board of Trinity College Dublin. Images are available for single-use academic application only. Publication, transmission or display is prohibited without formal written approval of the Library of Trinity College, Dublin.
Copyright status
Dáta a cruthaíodh
  • created 1596
Teanga
Achoimre
Ábhar
Eochairfhocal
Formáid
Cineál acmhainne
Meán
  • ink
Tacaíocht
  • paper (fiber product)
Cultúr
  • Irish
Aitheantóir Oibiachta Digití
  • MS589_001
Foinse
  • 0090760

Gaoil

Máthairshaothair agus foshraitheanna:

Ní bhaineann máthairshaothair ná foshraitheanna leis an ábhar seo.

Earraí