Work

 

On some extensions of quaternions Poiblí Deposited

On some extensions of quaternions

Cód seilf/Uimhir thagartha
  • IE TCD MS 1492/356
Suíomh
Cruthaitheoir
DOI
Ráiteas cearta
  • Copyright The Board of Trinity College Dublin. Images are available for single-use academic application only. Publication, transmission or display is prohibited without formal written approval of the Library of Trinity College, Dublin.
Copyright status
Dáta a cruthaíodh
  • issued 24-06-1854
Teanga
Achoimre
  • Notebook of 1854: On some extensions of quaternions, by Sir William Rowan Hamilton.
Teideal bailiúcháin
  • William Rowan Hamilton, notebooks
Ábhar
Eochairfhocal
Formáid
Cineál acmhainne
Meán
  • ink
Tacaíocht
  • paper (fiber product)
Aitheantóir Oibiachta Digití
  • MS1492-356_01
Foinse
  • 0116946

Gaoil

Máthairshaothair agus foshraitheanna:

Ní bhaineann máthairshaothair ná foshraitheanna leis an ábhar seo.

Earraí