Digital Collections Mission

We create and curate digital artefacts by transforming the physical into digital.Digital Collections Values

Preservation: We digitise to protect and preserve the rare and unique collections of the Library of Trinity College

Accessibility: We enable people to access, explore and discover knowledge and to support research and teaching at all levels

Collaboration: We work with likeminded partners and institutions to enhance and share our collections and expertise

Engagement: We work to grow our content and share with and engage with different audiences

 

 

Misean na mBailiúchán Digiteach

Cruthaímid agus coimeádaimid déantáin dhigiteacha tríd an rud fisiciúil a dhigitiú.

 


Luachanna na mBailiúchán Digiteach

Caomhnú: Déantar digitiú chun bailiúcháin neamhchoitianta agus leithleacha de chuid Leabharlann Choláiste na Tríonóide a chosaint agus a chaomhnú

Inrochtaineacht: Cuirimid ar chumas daoine teacht ar eolas, iniúchadh a dhéanamh air agus é a aimsiú chomh maith le tacaíocht a thabhairt do thaighde agus do theagasc ar gach leibhéal

Comhoibriú: Oibrímid le comhpháirtithe agus le hinstitiúidí a bhfuil an dearcadh céanna acu agus atá againn féin chun ár mbailiúcháin agus ár saineolas a fheabhsú agus a roinnt

Rannpháirtíocht: Oibrímid chun ár n-ábhar a mhéadú agus chun é a roinnt le agus caidreamh a bhunú le lucht spéise éagsúil